Xharkanji Couture

Xharkanji Couture

Xharkanji Couture prej nëntë vitesh në treg tashmë ka arritur në fazën që ka krijuar një staf me shumë punonjës dhe një portofol klientele të zgjeruar. Si asnjëherë më parë, ne ofrojmë trajnime psikologjike dhe motivuese për punonjësit tonë. Gjithashtu ne studiojmë fort për tu përmirësuar çdo ditë dhe për të tejkaluar pritshmëritë që keni.
Website
https://example.com
Telefon
+355696392421
Vendndodhja
Shqipëri-Tiranë-Qyteti i TiranësRruga e Elbasanit, Tiranë
Viti i themelimit
2013
    0.0122
    186.2 KB