Pyetjet e bëra më shpesh

Ky FAQ është subjekt i ndryshimit në çdo kohë dhe pa njoftim. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë.

Çfarë është Rizult?

Rizult është një platformë online e punësimit që mundëson kompanive të postojnë postime vakante pa pagesë dhe kandidatëve të aplikojnë falas.

Cili është qëllimi i Rizult?

Qëllimi i Rizult është të ndihmojë kompanitë dhe kandidatët të lidhen në mënyrë efektive dhe të ndihmojnë në rritjen e tregut të punës.

A ka një kosto për të përdorur Rizult?

Përdorimi i Rizult është falas për të gjithë.

Cilët janë rregullat për postimet e kompanive në Rizult?

Kompanitë mund të postojnë sa postime të dëshirojnë dhe ato janë rifreskuar automatikisht çdo 10 ditë. Por secili llogari ka limitin e dy rifreskimeve në 24 orë.

A është e nevojshme që të krijoj një llogari në Rizult për të aplikuar për një postim të punës?

Po, duhet të krijojë një llogari në Rizult për të aplikuar për një postim të punës.

Cila është përfitimi i përdorimit të CV Builder në Rizult?

Përdorimi i CV Builder në Rizult mundëson krijimin e një CV profesionale dhe të personalizuar falas.

Sa shpesh mund të aplikojë një kandidat për një postim të punës në Rizult?

Nuk ka limit për numrin e aplikimeve për një postim të punës në Rizult.

A ka Rizult një opsion për email marketing?

Po, Rizult ofron një opsion për email marketing për kompanitë që dëshirojnë të reklamojnë produktet e tyre ose të njoftojnë për postime të reja të punës.

Cilat janë formatet e CV që mund të ngarkohen në Rizult?

Formatet e CV që mund të ngarkohen në Rizult janë Word, PDF, dhe formatet tjera standarde të dokumenteve.

A mund të editoj CV-në time pasi e kam ngarkuar në Rizult?

Po, mund të editoj CV-në tuaj pasi e keni ngarkuar në Rizult.

A mund të ruaj CV-në time në Rizult për përdorim të mëtejshëm?

Po, mund të ruani CV-në tuaj në Rizult për përdorim të mëtejshëm.

0.0242
220.77 KB