Rizult Recruitment Agency

Rizult Recruitment Agency

Agjencia e Rekrutimit "Rizult" është një organizatë profesionale që ofron shërbime të rekrutimit dhe seleksionit të personelit të kualifikuar për klientët në Shqipëri dhe jashtë saj. Ne kemi një ekip të kualifikuar të specialistëve në fushën e rekrutimit dhe seleksionit të personelit, të gatshëm për të ofruar shërbime cilësore dhe të personalizuara për klientët tanë në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë teknologjinë e informacionit, bujqësinë, industrinë, shërbimet dhe shumë të tjera. Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë vlerave të integritetit dhe besueshmërisë, dhe veprojmë me të kujdesshme për të siguruar që kandidatët tanë të kenë cilësi të larta dhe të përputhen me kërkesat dhe nevojat e klientëve tanë. Në Agjencinë tonë të Rekrutimit "Rizult", ne jemi të përkushtuar për ofrimin e shërbimeve cilësore të këshillimit dhe ndihmës së karrierës për kandidatët tanë, duke i përgatitur ata për intervistat dhe proceset e seleksionit. Nëse jeni në kërkim të punës së duhur, ose kërkoni personelin e duhur për kompaninë tuaj, ne jemi këtu për t'ju ndihmuar.
Website
https://example.com
Telefon
Vendndodhja
Shqipëri-Tiranë-Qyteti i Tiranës
Viti i themelimit
2018
    0.0269
    189.24 KB