UI/UX Designer

Shqipëri - Tiranë - Qyteti i Tiranës

  • I pa specifikuar
  • Profesional
  • Me kohë të plotë
Aplikoni tani

Të përgjithshme

UI/UX Designer me orar të plotë. Konceptim dhe ndërtim grafik të faqeve të internetit dhe App mobile.

Përgjegjësitë

Konceptimi dhe ndërtimi (Vetëm design, jo programim) i faqeve web, landing pages dhe aplikacioneve mobile sipas kërkesave të projekteve të kompanisë;
Përmirësimi i vazhdueshëm i paraqitjes grafike të projekteve ekzistuese;
Bashkëpunim me stafin në lidhje me ideimin dhe koncptimin grafik;

Kualifikimi

Eksperincë pune mbi 2 vjeçare;
Përdorues i mirë i Figma, Photoshop dhe Illustrator;
Njohuri shumë të mira në konceptin responsive design dhe user experience;
Të jetë zotërues i gjuhës anglese (Për shkak të komunikimeve të mundshme në grup);

Kushtet

Orari i punës: 09:00 - 17:00;
Pushim: E Shtuna dhe e Djela;
Pushimet vjetore: 21 Ditë të ndara në 2 sezone (14 + 7 ditë);
Afatet e detyrave përcaktohen në bashkëpunim me stafin për çdo projekt në programin asana (asana.com);

Shënime

Nuk kërkohet që kandidati të ketë njohuri në gjuhë programimi;
CV-ja duhet të shoqërohet me portfolio me punët më të mira;
0.0236
196.48 KB