Çfarë është lidershipi dhe pse është kaq i rëndësishëm?

Udhëheqja nëpër biznese mund të bëjë një kompani të suksesshme ose të dështojë. Por çfarë është saktësisht? A është një lider thjesht, "dikush që ka ndjekës"?


Ka po aq ide të ndryshme se çfarë është një lider, sa ka edhe lloje të lidershipit. Por në thelb, udhëheqësit krijojnë një vizion dhe më pas tërheqin njerëzit për t'i ndihmuar ata ta realizojnë atë.

Udhëheqësit e bëjnë këtë përmes një përzierjeje të motivimit, ndikimit, komunikimit të biznesit dhe mbështetjes. Siç thotë Warren Bennis, "Udhëheqësit janë njerëz që besojnë me aq pasion sa mund të joshin njerëzit e tjerë që të ndajnë ëndrrën e tyre." Por nëse është përmes taktikave frymëzuese apo standarde, një lider duhet të ketë aftësinë për të çuar njerëzit dhe organizatën e tyre përpara drejt një qëllimi të përbashkët. Udhëheqësit do të përdorin gjithashtu aftësitë e tyre për të drejtuar organizatat në kohë ndryshimi - diçka me rëndësi të veçantë ndërsa kompanitë lëvizin për të integruar mënyra hibride të punës në vazhdën e pandemisë.

Kush janë udhëheqësit?

Të gjithë kemi parë shembuj të menaxherëve të nivelit të lartë që bëjnë punë të dobishme me shumë efikasitet, por nuk udhëheqin në ndonjë kuptim kuptimplotë. Ata i mbajnë gjërat të ecin pa probleme, por nuk motivojnë apo frymëzojnë. Në të njëjtën kohë, mund të ketë njerëz në nivelet më të ulëta të një organizate që frymëzojnë shokët e tyre të ekipit dhe i drejtojnë ata për të arritur qëllimet e kompanisë. Organizatat e njohin këtë, me 83% që besojnë se është thelbësore të zhvillohen liderë në të gjitha nivelet në një kompani.

Ky fokus i vazhdueshëm në qëllimet e kompanisë mund t'i veçojë liderët organizativë nga drejtuesit e komunitetit dhe politikanët. Udhëheqja e suksesshme organizative nuk është diçka abstrakte. Njerëzit përfundimisht do të gjykojnë lidershipin mbi performancën e organizatës në aspektin e angazhimit të punonjësve, produktivitetit dhe fitimit.
Siç do ta shohim, ka më shumë se një mënyrë "të drejtë" për të bërë udhëheqje. Ajo që funksionon për një organizatë dhe në një situatë mund të mos funksionojë për të tjerët. Por udhëheqja efektive e çfarëdo forme apo fushëveprimi është thelbësore dhe pa drejtimin që japin liderët, kompanitë mund të fundosen shpejt. Pra, çdo organizatë duhet të dijë se si duket udhëheqja e mirë për ta.

0.2142
269.47 KB