Kultura e punës këtë vit fokusohent te njerëzit dhe qëllimet

Një sondazh i ri nga Instituti i Kërkimeve ADP (ADPRI) pretendon se 64% e fuqisë punëtore globale u ndikua negativisht nga koronavirusi. Megjithatë, 66% e punëtorëve në Mbretërinë e Bashkuar ndihen optimistë për pesë vitet e ardhshme në punë dhe një e treta mendojnë se COVID-19 do të ketë një efekt pozitiv në kulturat e punës, duke përfshirë fleksibilitetin më të madh (34 përqind) dhe ekuilibrin më të mirë punë-jetë (28%). .
Autorët pohojnë se në mbarë botën, punonjësit po përpiqen të gjejnë lumturinë më shumë se kurrë më parë. Raporti sugjeron që njerëzit tani po bëhen shumë më pak tolerantë ndaj streseve në vendin e punës dhe po duan gjithnjë e më shumë që vendi i tyre i punës të pasqyrojë preferencat dhe prioritetet e tyre. Ata tani po i vënë më shumë peshë biznesit për të përmbushur nevojat e tyre dhe për të krijuar kultura më të mira pune në krahasim me periudhën para pandemisë, ku punonjësit do të bënin çdo përpjekje për të përmbushur kërkesat e punëdhënësit të tyre.

Hulumtimet nga ADP tregojnë se në MB, pak më shumë se 50 përqind e punëtorëve thelbësorë dhe jothelbësorë (54 përqind kundrejt 52 përqind respektivisht) mendojnë se paguhen në mënyrë të drejtë për rolet dhe përgjegjësitë e tyre. Për më tepër, 53 përqind e punëtorëve jothelbësorë besojnë se paguhen në mënyrë të drejtë për grupin e aftësive që zotërojnë, gjë që ndryshon vetëm pak nga 52 përqind e punëtorëve thelbësorë. Kjo aludon në nocionin se sektori i punës dhe paga e bazuar në rolet dhe aftësitë e punëtorëve mund të mos jetë një faktor mbizotërues në kënaqësinë e punonjësve.

Për më tepër, ADPRI ka zbuluar se në nivel global, më shumë se gjysma e nënave që punojnë (53 përqind) dhe 46 përqind e baballarëve që punojnë thonë se të pasurit fëmijë i pengon ata të përparojnë në karrierën e tyre.

Kur krahasohet me të dhënat specifike në Mbretërinë e Bashkuar, ADPRI zbuloi se vetëm 40 për qind e nënave që janë të punësuara në Britani besojnë se fëmijët e tyre po pengojnë aftësinë e tyre për të përparuar në vendin e punës, në dallim nga 54 për qind e baballarëve që punojnë në MB. Kjo sugjeron që nënat britanike që punojnë kanë një qasje më pragmatike ndaj balancës së tyre punë-jetë, e cila mund të jetë rezultat i mënyrave të reja të punës, duke përfshirë punën nga shtëpia dhe më shumë fleksibilitet në orët e tyre të punës. Në mënyrë që të përfitojnë më të mirën nga stafi i tyre, kompanitë do të duhet të ndërmarrin të gjithë hapat e arsyeshëm proaktivë për të njohur problemin dhe për të gjetur zgjidhje, pa i penalizuar punëtorët e tyre për të punuar në distancë ose me orë më fleksibël rreth kujdesit për fëmijët e tyre.
0.043
262.58 KB