Project Based Hiring

Kërkesat për rekrutim në bazë të projektve janë në rritje. Rizult, ju asiston në punësimin e kandidatëve që kanë aftësitë dhe eksperiencën për pozicionin vakant.

Kultura e vendit të punës po evolon vazhdimisht me kalimin e kohës. Është thelbësore për çdo kompani të plotësojë kërkesat ‘urgjente’ për një projekt që kërkon aftësi të veçanta. Rizult, ofron shërbimin e duhur të rekrutimit nëse ju keni një projekt specifik dhe dëshironi të punësoni dikë që plotëson kriteret.

Adaptimi i një modeli punësimi bazuar në aftësi specifike dhe pozicione specifike kërkon investim në kohë. Ne ju mundësojmë të merrni vendime më të përshtatshme dhe më të sofistikuara punësimi.

Cilat janë avantazhet e punësimit në bazë të projekteve të ndryshme?

  • Oportunitet: Nëse një punonjës do të fokusohet në një rol të vetëm produktet/ shërbimet e kompanisë do të përmirësohen, do të rriten vlerat e biznesit dhe në këntë mënyrë do të rriten mundësitë për inovacione dhe përmirësime të ndryshme në hapësirat që është e nevojshme.
  • Rritje profesionale: Natyra dinamike e një projekti ju lejon punonjësve të mësojnë njohuri dhe aftësi të reja në këtë mënyrë marrin ekspertizë se si të trajtojnë dhe të kenë përqasje ndaj sfidave të reja që do të hasin.
  • Është efektive: Ka fleksibilitet në strukturën e ndërtuar, lehtëson shpërndarjen e taskeve dhe arritjen e objektivave, përfundimin e deadlineve në kohë në mënyrë produktive.
  • Vlerësoni perfomancën e punonjësve me lehtësi: Duke I kushtuar vëmendje secilit rol specifik dhe secilit individ është më e lehtë për të matur perfomancën dhe ecurinë në bazë të detyrave që i’u caktohet secilit anëtar.

Misioni dhe filozofia e kompanisë tuaj është primare për ne, stafi ynë do të sigurohet që kandidatët potencial të ndajnë të njëjtën frymë bashkëpunimi, mision.

0.0158
180.74 KB