Trajnime të ndryshme

Misioni jonë është të ofrojmë trajnime pa asnjë kosto për individë të pasionuar dhe të kualifikuar për të shërbyer si ndërmjetësim midis punëdhënësve që kanë nevojë për talente.

 1. Nëpërmjet akademisë Rizult ju mësoni aftësi të ndryshme.
 2. Rizult, do t’ju ofrojë mundësinë për t’u punësuar në biznese partnere.

Aftësitë për të mësuar diçka të re, për të zbuluar karrierën, për t’u rritur në profesion nuk duhet të kërkojnë kohë të gjatë deri në momentin që të gjeni trajnimin e duhur, nuk duhet të jenë të kushtueshme. Ne synojmë të ndryshojmë këtë metodologji duke e bërë zhvillimin profesional lehtësisht të aksesueshëm për çdo person që ka pasion, vizion, motivim dhe dëshirë për të ndërtuar aftësitë dhe për t’u punësuar.

Misioni jonë është të kontribuojmë në edukimin tuaj, të ndihmojmë të rriteni profesionalisht dhe të bëheni pjesë e kompanive të ndryshme falë trajnimeve të Akademisë Rizult.

Akademia Rizult do të ofrojë trajnime të ndryshme

Trajnimi për Social Media do të përmbajë:

 • Konceptet e social medias.
 • Benefitet e social media.
 • Si të përdorni social media për menaxhimin e bizneseve – direktiva rreth contentit.
 • Si të krijoni accounte biznesi (në platforma të ndryshme: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etj).
 • Si të krijoni komunitet në platformat sociale.
 • Rëndësinë e hashtag-s, përse sugjerohet të përdorim hashtags dhe si të zgjedhim të duhurat.
 • Rëndësinë e interkativitetit me audiencën.
 • Si mund të jemi autentik në social media.
 • Cilat janë hapat e krijimit të një fushate në platformat sociale (Demographics, Interests, Behaviors, Detailed Demographics, Devices, Network Placement, Budget, Bidding, etj).
 • Familjarizimi me tools për të analizuar dhe për të krijuar një raport për platformat sociale.

Trajnimi për Content Marketing do të përmbajë:

 • Benefitet e content marketing.
 • Llojet e contentit (Edukativ, i personalizuar, content që shfaq interes, content interkativ me audiencën, content që konverton shitje.).
 • Analizë të konkurrentëve (Zbuloni hapësirat boshe që kompetitorët nuk po i kushtojnë rëndësi, Identifikoni inovacione të ndryshme në platforma të ndryshme, Masni se si është ecuria e contentit për një industri të caktuar dhe qasjen e audiencën ndaj contentit).
 • Mjete të ndryshëm që ju asistojnë në analizën e kompetitorëve.
 • Auditin e contentit: (Matjen e performancës, arritjen e objektivave, përmirësimin dhe optimizimin.).
 • Krijimin e një plani strategjie për Content Marketing.
 • Familjarizimi me planifikimin e contentit, 1 javor, 2 javor ose më tepër dhe mëpas me skedulimin.
 • Si të krijoni content për Ebooks, për Research, për Video, për Blog, për Artikuj të ndryshëm, Podcaste, Webinare.
 • Familjarizimi me tools që nevojiten për krijimin e contentit.

Trajnimi për SEO do të përmbajë:

 • Diferenca e Paid & Organic Search.
 • Si funksionojnë motorrët e kërkimit.
 • Si funksionon algoritmi.
 • Keywords, llojet e keywords.
 • Cilat janë objektivat e SEO.
 • Si të kryeni Keyword research.
 • Familjarizimi me mjetet që përdoren për keywords.
 • Optimizimi i Title Tags, Meta Description Tags, Optimizimi i URL & Imazheve, etj.
 • Optimizimi Off-Page.
 • Monitorimi i trafikut në uebsajt.

Trajnimi për PPC do të përmbajë:

 • Benefitet e Paid Search.
 • Elementët që nevojiten për të realizuar fushatën.
 • Familjarizimi me Google Ads; (Keywords, Ad Groups, Campaigns, Negative Keywords, Bids, Text Ads, Ad Extensions).
 • Këshilla për menaxhimin e buxhetit.
 • Si të reduktojmë CPC.
 • Si të optimizojmë fushatën.

Trajnimi për Email Marketing do të përmbajë:

 • Çfarë është Email Marketing dhe cilat janë llojet e marketingut nëpërmjet emailit.
 • Automatizimin e Emaileve.
 • Inbound Email Marketing.
 • Strategjia e Email Marketing (Segmentimi, Personalizimi, Orari, Angazhimi, Analitika).
 • Komponentët e Email marketing (Audienca, Subject Line, Design, Call To Action, Imazhet/ Videot).
 • Hapat për të krijuar një Email marketing.
 • A/B Testing.
 • Performanca e Email marketing (Click Through Rate, Conversion Rate, Bounce Rate, Share/ Forwarding Rate, Overall ROI).
 • Si të optimizojmë një fushatë marketing nëpërmjet Emailit.
 • Si të minimizojmë bounces dhe unsubscribers.

Trajnimi për Graphic Design do të përmbajë:

 • Familjarizimi me Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Lightroom, InDesign, etj.
 • Krijimin e postimeve për platforma sociale, banner të ndryshme.
 • Krijimin e logove, product design, Ebooks.
 • Krijimin e videove interaktive.
 • UI/ UX
0.0401
185.32 KB